I. WSTĘP

 

1.    Grzegorz Kołakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK", ul. Leszno, nr 42, 06-300 Przasnysz, NIP 7611422449, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem internetowym: www.meblenaczasie.pl („Sklep”).

 

2.    Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest Grzegorz Kołakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK", ul. Leszno, nr 42, 06-300 Przasnysz, NIP 7611422449.

 

3.    Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu i określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („Towary” lub „Towar”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.

 

4.  Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie www Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

 

5.    Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

6.    Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje w szczególności o właściwościach Towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

 

7.   Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Towarów, mają jednak charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistości szczególnie w zakresie koloru, czy faktury materiału z jakiego zostały wykonane.

 

 

 

II. TOWAR

 

1.     Przedmiotem sprzedaży są produkty, które prezentujemy na stronach www Sklepu internetowego Salon Meblowy „BARTEK”.

 

2.   Wszystkie produkty w sklepie internetowym Salon Meblowy „BARTEK” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Możemy jednak oferować również produkty krótko używane lub pochodzące z ekspozycji, które odpowiednio oznaczamy i opisujemy w ofercie.

 

3.   Jako sprzedawca mamy obowiązek dostarczyć rzeczy wolne od wad. W przypadku wszelkich wad Towarów, Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadzie wynikającej z art. 556 oraz 556- 556ustawy Kodeks cywilny (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08).

 

4.     Na bieżąco aktualizujemy ofertę produktów, które prezentujemy na stronach www naszego Sklepu.

 

 

 

III. WARUNKI TECHNICZNE

 

1.   Korzystanie ze Sklepu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

 

1.     Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

 

2.     Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

 

3.     Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies,

 

4.     minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli.

 

2.     Sklep może wykorzystywać pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu w celu:

 

1.     utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,

 

2.     dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Klientów,

 

3.     tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,

 

4.     personalizacji przekazów marketingowych,

 

5.     zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.

 

 

 

IV. FORMY PŁATNOŚCI

 

1.     Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary z dostawą na terytorium Polski:

 

1.    płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej,

 

2.    przelew bankowy - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu. W tytule przelewu klient zobowiązany jest do podania numeru zamówienia,

 

3.     Przelewy24 - z zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia rozpoczyna się po powiedzeniu autoryzacji transakcji.

 

4.   Płatności ratalne za pośrednictwem banku Credit Agricole Bank Polska S.A. - z zastrzeżeniem, że realizacja zamówienia rozpoczyna się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

2.   Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy dokonania zapłaty za zamówienie „płatność za pobraniem” wobec Klienta, który nie odbierze wysłanych zamówień „płatnych przy odbiorze”. Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność przy odbiorze” dla danego klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia po dokonaniu zapłaty przelewem bankowym.

 

 

V. CENY, KOSZTY WYSYŁKI I WYSYŁKA EKSPRESOWA

 

1.      Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny, są cenami końcowymi, to znaczy zawierają wszelkie podatki, w tym VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje własnością Sklepu.

 

2.     Koszty wysyłki, ustalane indywidualnie dla każdego produktu, ponosi Klient w   wysokości wskazanej w podsumowaniu zamówienia.

 

3.     Koszt wysyłki  jest inny przy produktach firmy MEBIN, gdyż są wysyłane  w całości     i wymagają wysyłki paletowej, przed zakupem proszę o skontaktowaniem się z obsługą sklepu  drogą mailową : sklep@meblenaczasie.pl albo drogą telefoniczną : 790 870 170

 

 

4.      Dla niektórych zamówień Sklep oferuje wysyłkę ekspresową. Podczas procedury zamawiania  Klient otrzyma informację, czy dla danego zamówienia oferowana jest wysyłka ekspresowa, a także ile kosztuje. Towar, w przypadku wyboru opcji wysyłki ekspresowej, zostanie dostarczony najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego terminu dostawy Klient otrzyma zwrot kosztów dostawy.

 

 

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.    Zgodnie z ustawą z z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) Klient może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje na końcu niniejszego Regulaminu.

 

2.     W przypadku odstąpienia od umowy Sklep i Klient zobowiązani są do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. Koszt odesłania Towaru do Sklepu ponosi Klient.

 

3.   Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odebrania Towaru. Wraz z odesłaniem Towaru Klient powinien zwrócić wszelkie rzeczy, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego Towaru. W przypadku odmowy zwrotu ww. rzeczy Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych Towarów, pomniejszonych o wartość gratisu - zgodnie z jego ceną. Towar zwracany przez Klienta w związku z odstąpieniem od umowy, powinien być kompletny, w stanie niezmienionym, chyba że jego zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Towaru następuje na adres: Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK", ul. Leszno, nr 42, 06-300 Przasnysz.

 

 

VII. REKLAMACJE

 

1.  Wszelkie reklamacje dotyczące Towarów zakupionych w sklepie należy składać na adres: kontakt@meblenaczasie.pl. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy podać numer telefonu Klienta, dla celów kontaktu. Zapytania związane z przebiegiem realizacji zamówienia bądź zgłoszenia reklamacyjnego również należy kierować na adres: kontakt@meblenaczasie.pl.

 

2.     W niektórych przypadkach Sklep może poprosić o przesłanie zdjęć Towarów podlegających reklamacji.

 

3.     Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie powiadomiony, z informacją w jaki sposób braki należy uzupełnić.

 

4.   Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 

1.    zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

2.   zwrócenie się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie (http://www.wiih.org.pl/),

 

3.     wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np. http://spsk.wiih.org.pl/),

 

4.  zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (np. https://konsument.um.warszawa.pl/).

 

5.  bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak m.in. Federacja Konsumentów,

 

6.     jednocześnie informujemy, że powyższe postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą na nie wyrazić zgodę.

 

 

 VIII. NEWSLETTER

 

1.     Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w widocznym w Sklepie polu „Zapisz się na newsletter” adresu poczty e-mail, na który ma być przesyłany Newsletter i „kliknięciu” pola ze znakiem „Zapisz się”.

 

2.     Na Newsletter można zapisać się także poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie zakładania konta lub składania zamówienia lub przez wypełnienie formularza na stronie głównej.

 

3.     Z chwilą utworzenia konta albo złożenia zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.

 

4.  Usługa Newslettera jest bezpłatna, świadczona przez czas nieoznaczony. Klient może wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu na adres:  kontakt@meblenaczasie.pl.

 

 

IX. RODO I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Obowiązek informacyjny - Zakres przetwarzania danych

 

 

1.     Administratorem danych osobowych Klientów, którzy zawarli umowy jest Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK", ul. Leszno, nr 42, 06-300 Przasnysz, NIP 7611422449, który na podstawie stosownej umowy przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia usługi zaprojektowania, wykonania i montażu zabudowy meblowej oraz realizacji innych praw i obowiązków wynikających z umowy.

 

2.   Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK", powołał inspektora danych osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez kontakt elektroniczny pod adresem kontakt@meblenaczasie.pl

 

3.     W celu zapewnienia wykonania umowy oraz prawidłowej jej realizacji Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o poniższe podstawy prawne:

 

A.     w zakresie ustalenia Klientów - art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej jako „Rozporządzenie”,

 

B.     w zakresie odbierania i archiwizowania oświadczeń Klientów, jako realizacji praw osób posiadających zawarte umowy - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,

 

C.     w zakresie zapewnienia kontaktu z Klientami, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zgłoszonych roszczeń - art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),

 

D.  w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia (prawnie usprawiedliwiony cel/uzasadniony interes Administratora),

 

E.     w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia.

 

4.     Dane osobowe Klientów są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 

F.    podmiotom współpracującym z Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK", ul. Leszno, nr 42, 06-300 Przasnysz, NIP 7611422449 w celu zapewnienia realizacji oraz zapewnienia wykonania umowy,

 

G.  dostawcom usług zaopatrujących Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK", ul. Leszno, nr 42, 06-300 Przasnysz, NIP 7611422449 w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające wykonanie obowiązków wynikających z umowy (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, finansowych, bankowych, firmom kurierskim i pocztowym),

 

5.     Dane osobowe Klientów nie mogą być przekazane do państwa trzeciego tj. położonego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

6.     Administrator przechowuje dane Klienta przez następujący okres:

 

H.     w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 4 lit. a - e - przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub dochodzenia roszczeń przez Klienta, określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego,

 

I.     w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 4 lit. f - przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

 

7.     Zmawiający mają prawo do:

 

J.      żądania od Administratora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 

K.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 

L.     przenoszenia danych,

 

 

M.    wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.

 

8.     Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach , o których mowa w pkt 4 lit. a- b oraz f, zaś w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 4 lit. c - e - podania danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń Administratora. odmowa podania danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych w zdaniu poprzedzającym uniemożliwi Grzegorz Kołakowski Salon Meblowy „BARTEK", ul. Leszno, nr 42, 06-300 Przasnysz, NIP 7611422449 zapewnienie prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy, w szczególności uniemożliwi rozpatrywanie zgłoszonych przez Klientów roszczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.